Αφιέρωμα Φεβρουάριος 2019, μέρος 3ο

Το αφιέρωμα του Φεβρουαρίου στις βαφές συνεχίζεται με τη κατηγορία γνωστή ως φωσφωρίζουσες βαφές. 

Απο τα φωσφοριζέ γιλέκα, μέχρι τα αυτοκόλλητα αστέρια, μελετάμε τι κάνει αυτές τις βαφές ξεχωριστές.

#reaction#auth#phosphorence#dyes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *