Αφιέρωμα Φεβρουάριος 2019, μέρος 2ο

Τα αφιερώματα του μήνα Φεβρουαρίου συνεχίζουν με τις Near Infrared βαφές.

Οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή από την ιατρική έως και το στρατό.

#reaction #reactionauth #february

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *