Αφιέρωμα Φεβρουάριος 2019, μέρος 1ο

Αυτόν τον Φεβρουάριο θα εστιάσουμε ένα σημαντικό κομμάτι της βιομηχανικής κυρίως χημείας, τις βαφές και τις διάφορες τροποποιήσεις που μπορούν να υποστούν. 

Στο πρώτο μέρος του αφιερώματος εφιστούμε την προσοχή μας στις αυτοδιορθούμενες ή “self healing” βαφές.

#reaction#reactionauth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *